ServoOne Drivsystem

ServoOne för tuffa drifter i hård realtid

LTi-drives servodrives ServoOne
LTi-Drives har den rätta servodrive för nästan alla applikationer. Servodrive för standalone drifter där man utnyttjar det integrerade PLC:t. Programmering i CodeSys eller som ansluten till överordnade system via någon av marknadens mest vassa realtidsbussar. Multiaxis serien där man seriekopplar flera servodrives med gemensamt mellanled är mycket uppskattad i linjer med dynamiska rörelser upp till 170 Ampere
ServoOne är LTi-Drives flaggskepp med hög realtidsprestanda. ServoOne är servodrivesystemet för höga hastigheter och höga effekter i ett. Det finns en stor bredd på applikationer där ServoOne kan appliceras. Serien har hela 8 olika storlekar med allt från luftkyld servodrive till vattenkylning. Du väljer ServoOne när du söker något av:
 • Realtidsprestanda och höga effekter
 • Möjlighet att programmera ServoOne standalone med CodeSys
 • Kraftfulla servodrives upp till 450A
 • Reglering av HF, högfrekvens, motorer
 • Smart och smidig integrering av Safety

Integrerade I/O att användas i sitt integrerade PLC

integrerade ingångar utgångar STO I/O
Oavsett drift så har man allt som oftast nytta av olika I/O, Digitala ingångar och utgångar samt säkerhetsingången STO finns som standard på servodriven ServoOne
ServoOne har integrerade I/O för att kunna sättas in i olika standalone-drifter. Med hjälp av DriveManager och dessa I/O kan man själv sätta upp ett program med kort cykeltid.
 • 8 digitala ingångar och 3 digitala utgångar
 • 2 analoga ingångar, 12 bit
 • 1 reläutgång

Utvecklingsmiljön DriveManager 5, för hela servodrive serien

DM5 Drivemanager 5 utvecklignsmiljö ServoOne PC programvara
DriveManager 5 är den kraftfulla utvecklingsmiljön som tämjer kraften i ServoOne. Med tillgång till både enklare och mer komplexa funktioner i standardbiblioteken samt motion-paketen så passar servopaketet ServoOne till alla typer av applikationer
För konfigurering och idrifttagning av servodrivesystemet, ServoOne, så använder vi DriveManager5. Det är ett komplett verktyg för uppstart, implementation och motoranalys av ansluten motor. Den grafiska presentation och de lättillgängliga funktionerna och biblioteken underlättar arbetet både för avancerad användare och nybörjare. DriveManager har access till nätverket så man ansluter enkelt flera servodrives till samma mjukvara. Övriga funktioner:
 • Autotuning och automatisk motoridentifikation
 • Automatisk identifiering av lastens tröghetsmoment
 • Testsignalsgenerator för optimering av reglerkretsen

Programmera CodeSys i ServoOne

CodeSys V3 implementering programmering utvecklingmiljö
Med CodeSys utvecklar maskinbyggare kundspecifika maskiner där styrsystem bestäms av slutkund. Med CodeSys kan man via funktioner och block enkelt byta ut hårdvara som alla talar samma språk, CodeSys.
Är du van vid att programmera CodeSys? Isåfall kommer du snabbt igång med ServoOne som även har stöd för CodeSys. Utnyttja fördelarna med CodeSys genom att bl.a. programmera objektorienterat men även:
 • Programmera i något av de standardiserade språken IEC 61131-3
 • Använder enkelt breakpoints för felsökning
 • övervaking och justering av parametrar online
 • Single-step drifter för att följa ändringar
 • Projektbibliotek för reducerad utvecklingstid
 • Objektorienterad programmering med alla dess fördelar

Integrerad säkerhetsteknik reducerar externa safetykomponenter

ServoOne kan bestyckas med optionskort för att garantera en säker drift utifrån olika typer av maskinsäkerhetslösningar. Välj bland följande:
 • SS1/2 - Safe Stop 1 och 2, med övervakning av hastigheten
 • STO - SafeTorque OFF, Avstängning enligt Kategori 4/HFT 2
 • SOS - Safe Operating Stop, Övervakar hastighet eller position vid stillastående
 • SLT - Safe Limited Torque, Övervakar momentet mot ett förinställt maxmoment
 • SLS - Safe Limited Speed, Övervakar hastigheten mot en förinställd maxhastighet
 • SLI - Safe Load Indicator, Övervakar lasten mot en förinställd maxlast
 • SLP - Safe Limited Position, Övervakar positionen mot en förinställd maxposition
 • SDI - Safe Direction, Övervakar färdriktningen

Kommunicera i hårdrealtid med de ledande fältbussarna på marknaden

hård realtid fältbuss EtherCat Beckhoff SERCOS Profinet Profibus Siemens CANopen
ServoOne integreras för en sömlös drift med överordnade styrsystem och följande fältbussar
Många leverantörer av styrsystem och automationslösningar är duktiga på att sy samman sin hårdvara till en komplett lösning. När det kommer till drivsystem och servo så är det inte alltid man är lika bra som de med spetskompetens på motion och drives. ServoOne är spetskompetens på just motion och drives och för att kunna integrera ServoOne till maskiner och anläggningars styrsystem finns det gränssnitt att lägga till. ServoOne kommunicerar i hård realtid mot följande protokoll:
 • EtherCat - Beckhoff
 • SERCOS
 • Profinet - Siemens
 • CANopen
 • Profibus - Siemens

Taktsynkrona drifter via ett utbytbart optionskort

ServoOne fältbuss realtidskommunikation optionskort montage
Beskrivning av var optionskortet för realtidskommunikation är monterat.
För att anpassa sin ServoOne till den drift man ska konfigurera så behövs bara ett matchande optionskort för det tilltänkta fältbussprotokollet. Ett taktsynkront styrsystem kan accessa ServoOne ända ner till en cykeltid på 125 µs. Jittret är runt ett par mikrosekunder. Dessutom kan ServoOne naturligtvis köras med CANopen (DS301/DSP402) och PROFIBUS DB-V1(PROFIDRIVE-PROFIL). Övriga integrationsmöjligheter i ServoOne:
 • Utvärdering av en andra givare (SinCos-givare)
 • TTL-enkodersimulering och givaringång
 • SSI-enkodersimulering
 • Utvärdering av ingångar och utgångar
 • TTL-givaringång med kommuteringssignalerna U,V,W
 • Höghastighetsgränssnitt för två motorer, ex. Gantry-robotar

Funktionspaketet HF - Highspeed drivteknik

high-speed ServoOne 1600 Hz HF frekvensomriktare
Funktionspaketet HF går att integrera i ServoOne standalone och fleraxel konfigurationen. Med HF reglerar vi höghastighetsmotorer upp till en utfrekvens av hela 1600 Hz. Integratörer väljer mellan de olika driftsätten fältorienterad relgering av asynkronmotorer och synkronmotorer, open-loop (u/f), sensorless varvtalsreglering av synkronmotorer. Dessutom implementerar vi:
 • Utvärdering av digitala Hallgivare (90 och 120 grader)
 • Sinusfilter och drossel modelleras i reglerkretsen och kompenseras därför för automatiskt
 • Fältförsvagning av asynkronmotorer (1:10) och synkronmotorer (1:2)

Funktionspaketet iPLC - Användarprogrammering i IEC 61131

IEC 61131 iPLC ServoOne applikationer projekt servodrive servodrift
iPLC är användareverktyget för att själv implementera sin applikation och sitt projekt i ServoOne. iPLC har stöd för IEC 61131 och maskinbyggare har tillgång dels till IEC 61131:s bibliotek av funktioner så väl som ServoOnes:s egna bibliotek
För en maximal anpassning till sin maskin så finns funktionspaketet iPLC för användare som vill programmera sin ServoOne själva. Med iPLC kan man sätta upp egna positioneringsprogram med struktur och standardisering efter IEC 61131. iPLC har tillgång både till Microcontrollern och och regleringen och på så sätt har man en snabb och optimal access till alla system och reglerparametrar i sitt projekt. De omfattande funktionerna från biblioteket hos IEC 61131 och ServoOnes egna bibliotek garanterar en snabb idrifttagning.