CDD3000

CDD3000 - högklassig servo med enkodersimulering

SERVODRIVES Servosystem CDD3000
CDD drives, drivsystem med servodrives, Servosystem och servomotorer
CDD3000, högklassig dynamik, både med linjär och roterande drift. CDD3000 servoförstärkare finns i effektområdet från 375 W/2A till 90 kW/170 A. Dessutom finns ett brett sortiment av synkron servomotorer, asynkron servomotorer och direktdrivna servomotorer. Du kan optimera dina drivsystem med hjälp av alla de möjligheter som finns med c-line DRIVE.
 • Servoförstärkare LTi _c-line 0,375-132kW 230/400VAC
 • Torquemotorer, för dynamisk och exakt positionering, roterande
 • Linjärmotorer, för dynamisk och exakt positionering, linjärt
 • Sin/Cos encoder, för högsta precision och maximal dynamik
 • Resolver, som robust vinkelgivare i priskänsliga applikationer

Fullmatad med servofunktioner

 • CANopen , PROFIBUS-DP, expansionsmoduler för anslutning till servoenheten
 • Kamfunktionskopplare Genererar lägesberoende signaler för styrning av perifer maskinutrustning. Enkocersimulering, för realisering av klassisk positionering
 • IMOTION, för programmering av rörelseprofiler och processnära delprocesser.
 • Utvärdering av två vinkelgivare, för precision positionering i applikationer med mekaniska glapp (noggrannhet ner µ -området)

Specialfunktioner för direktdrift

 • Kommutationsdetektering, även stilleståndsbroms
 • Kompensation av lossrivnings- och friktionsmoment
 • Reduktion av mekaniska egenfrekvenser med notch-filter
 • Framförstärning i strömregleringen
 • GPOC – för att kompensera för onoggrannhet i enkoders
 • Specialmjukvara för direktdrift av lyftutrustningar
 • Direktdrift är helt enkelt mer dynamisk

Direktdrivna högmoment servomotorer

Direktdrift med högmoment servomotorer ger bättre dynamik
Det krävs i allt högre grad att positioneringsförlopp skall utföras med extremt korta cykeltider och hög precision. Här kan CDD3000 för direktdrift användas:
 • Högdynamisk positionering med icke järnlösa linjärmotorer
 • Högt vridmoment från 10Nm i tillverkningsmaskiner och upp till 10,000 Nm i lyftanordningar