VF-PS1

Klimat-, fläkt- och pumpreglering upp till 630kW

HVAC Frekvensomformare för byggnadsautomation, luftkonditionering med pumpstyrning och fläktstyrning
Frekvensomformare 0,4-630kW för byggnadsautomation, fläktstyrning och pumpstyrning
Toshiba frekvensomformare med vektorstyrning för fastighetsautomation med klimatreglering, motorstyrning och motorreglering. VF-PS1 har ett brett effektområde och passar därmed till en mängd olika applikationer. Förrutom drivning av pumpar och fläktar så reglerar vi även transportörer och maskinautomation.
 • 90 kW - 630 kW / 500V
 • HVAC, Transportörer, pump- och fläktdrift, maskinautomation
 • Dubbla RS485 med Modbus protokoll
 • Closed-loop vector control

Mot en högre energibesparing

energibesparing
Minska energianvändningen och spara kostnader med VF-PS1
För att kunna möta kraven i Kyoto protokollet så har energibesparing blivit en av de mest prioriterade frågorna hos internationella organisationer och regeringar. Med bl.a. sina avancerade fläkt- och pumpdrifter för energibesparing minskar VF-PS1 er energiförbrukning.

EFFEKTOMRÅDE:

VF-PS1 är tillgänglig med ett brett effektområde upp till 630kW.
 • 3-fas 400V : 0,75-630kW
 • 3-fas 400V : 0,4-90kW IP54/55
 • 3-fas 500V : 1,5-500kW
 • 3-fas 690V : 2,2-630kW
 • 3-fas 200V : 0,4-90kW

FUNKTIONER:

 • Senaste tekniken för energibesparing i pump- och fläktdrifter
 • Dubbelverkande PID block (standard och hastighet
 • V/f linjär styrning, variabelt moment, vektorstyrning med sensorless reglering eller återkoppling
 • Programmering av logiska funktioner, (MY Function)
 • Nivåfunktioner för styrning av pumpar och fläktar
 • Funktioner för diagnostisering med oscilloskop
 • 4 oberoende intällningar för motorparametrarna

Filter mot högfrekventa störningar bl.a. för bostadsområden och kontor

filter högfrekvensta störningar
Det inbyggda filtret i VF-PS1 mot högfrekventa störningar är optimalt för installation i kontor och större lokaler där man inte behöver ta hänsyn till omgivningen
Inbyggda filter mot högfrekventa störningar är ideala vid installation i kommersiella lokaler och kontor där man måste ta hänsyn till omgivande utrustning. Jämfört med filter som inte är inbyggda så sparar man bl.a. plats och kabeldragning. Frekvensomriktare med inbyggt filter följer riktlinjerna för European EMC Directive

Livsviktiga applikationer, bl.a. vid brand

frekvensomriktare röksug
Vid brand och liknande används VF-PS1 för att bl.a. driva röksugen och förhindra för höga värden av kolmonoxid
VF-PS1 har en mycket viktig funktion kallad Fire Control. Vid händelse av brand larmas frekvensomriktaren och driver röksug eller liknande med förinställt värde.

Enkel idrifttagning med Easy Key

Knappen Easy Key kan programmeras av användaren för att ge snabb tillgång till funktioner och parametrar som man ofta använder och ändrar.

Tryck- eller flödesreglering med panel

MITOS VT6-HVAC Tryck- eller flödesreglering med frekvensomformare
MITOS VT6-HVAC tryck- eller flödesreglering med frekvensomformare
Tillsammans med optionen MITOS VT6-HVAC kan frekvensomformaren enkelt reglera en fläkt- eller pumpanläggning. Allt man behöver är en givare som ansluts till frekvensomformarens analogingång (4...20mA eller 0-10V) samt en panel MITOS VT6-HVAC. Med panelen kan man ställa in sitt önskade tryck eller flöde mycket enkelt. Frekvensomformaren sköter sedan regleringen med hjälp av sin PID-regulator.
 • TOSHIBA VF-PS1 ( 0,4- 630 kW /400V IP20 och IP55)
 • MITOS VT6-HVAC
 • Givare för tryck, flöde eller vakuum... (4...20mA eller 0-10V)

Specialmjukvara för fläkt- och pumpapplikationer

Följande specialfunktioner finns som standard i TOSHIBAs VF-PS1 för fläkt- och pumpdrifter:
 • Brand kontroll funktion
 • Dubbelverkande PID-block
 • "Sleep"-funktion
 • Sömlös LOCAL/REMOTE -växling i drift
 • Övervakning av för lågt moment (remavbrott etc.)

Tabell för VF-PS1

Tabell TOSHIBA VF-PS1
Tabell TOSHIBA VF-PS1