VB 400 L (LP) 6-30 A

Likströmsbroms med bromsning som är stillestånds-beroende

Likströmsbroms med stilleståndsberoende bromsning,DC Brake VersiBrake L (LP) 6-30 A
DC Brake VersiBrake L (LP) 6-30 A
De elektroniska bromsarna typ VersiBrake typ -L, finns både som kapslade och som öppna kretskortsversioner(LP). De ger slitagefri bromsning av 3-fas motorer och asynkrona växelströmsmotorer. Bromsenheterna är till för att bromsa driften på ett säkert och tillförlitligt sätt. Inbromsning startas med att mäta motorspänningen. När motorn stannat, bryter en integrerad stilleståndsdetektor bromsströmmen. Detta fungerar också vid bromstider längre än 3 sekunder, utan att återkoppla den tredje fasen (6T3) Diverse fel indikeras med lysdioder, och i fallet med kretskortsversionerna(LP), även med reläsignal.
 • Slutar DC-bromsa vid stillastående motor
 • För 3-fas och 1-fas asynkronmotorer

EGENSKAPER

 • Börjar bromsa via detektering av motorspänning och via motorkontaktor (dubbel säkerhet)
 • För 3-fas och 1-fas asynkronmotorer
 • Slutar DC-bromsa vid stillastående motor
 • Bromsströmskontroll
 • Överlastskydd
 • Automatisk stilleståndsdetektering
 • Mikrokontollerstyrd
 • Möter kraven för kat.2 enligt EN 944-1 (träbearbetningsmakiner)

ANVÄNDNING

 • Träbearbetningsmaskiner
 • Centrifuger
 • Sågar
 • Textilmaskiner
 • Transportband