VB 400-25, 15s [25A]

VersiBrake (25A) är en likströmsbroms med bromsning som är stilleståndsberoende

Likströmsbroms med stilleståndsberoende bromsning VB400.25
Likströmsbroms med stilleståndsberoende bromsning VB400.25
De elektroniska bromsarna typ VersiBrake(VB), ger slitagefri bromsning till 3-fasmotorer och asynkrona växelströmsmotorer. Bromsenheterna är till för att stoppa driften på ett säkert och tillförlitligt sätt. När motorn stannat, bryter en integrerad stilleståndsdetektor bromsströmmen. En potentialfri reläkontakt indikerar om motorn inte stannat inom föreskriven tid.
 • Stilleståndsberoende bromsning [avslutar bromsningen automatiskt inom 15s]
 • Justerbar bromsström
 • Kontroll via motorkontaktor
Installations manual
Teknisk data
Kopplingsschema

EGENSKAPER

 • Egenskaper
 • Mikrokontrollerstyrd
 • Slittålig och underhållsfri
 • Monteras enkelt i befintliga anläggningar
 • Olika matningsspänningar är möjliga för alla asynkrona motorer
 • Överströmsdetektion
 • Automatisk remanenstidsoptimering

ANVÄNDNING

nödstopp bandsåg
nödstopp bandsåg
 • Träbearbetningsmaskiner
 • Centrifuger
 • Sågverksmaskiner
 • Textilmaskiner
 • Transportanläggningar
 • Förpackningsmaskiner

TILLBEHÖR

 • Tillbehör
 • Tillval ”P“ -Motorövervakning med PTC
 • Tillval ”D“ -Y-D kopplingskontroll
 • Tillval ”S“ - Relä för stillestånd
 • Tillval ”B“ Brett spänningsområde