Högfrekvensmotor

Högfrekvensmotorer för bl.a. träbearbetningsmaskiner

högfrekvensmotorer
Jämförelse mellan standardmotorer (50 Hz) och högfrekvensmotor (300 Hz)
Högfrekvensmotorer är lindade för upp till 400Hz och är vanliga i träbearbetningsindustrier. I flygplan använder man 400Hz-motorer på grund av deras låga vikt. Motorer för högre frekvenser (upp till 1600Hz) används t ex i slipmaskiner och handverktyg.

Högre nominellt varvtal och lägre motorvikt per kW motoreffekt

Med högfrekvensmotorer får man högre nominellt varvtal och lägre motorvikt per kW motoreffekt. Grafen ovan visar jämförelse mellan standardmotor (50Hz) och en högfrekvensmotor (300Hz). Märkeffekten är samma. Momenten för 300Hz-motorn är endast 1/6 av motsvarande för 50Hz-motorer. Viktförhållandet är ungefär omvänt proportionellt mot frekvensen (1/6). Dålig modulation hos många fabrikat av frekvensomriktare förorsakar vibrationer och kraftigt reducerad lagerlivslängd.