Ezi-SERVO Plus-R

Ezi-SERVO Plus-R - Ett komplett positioneringssystem

Bild som visar Ezi-SERVO Plus R-familjen
Ezi-SERVO Plus-R möjliggör effektiva positioneringslösningar med minimalt antal komponenter
Kraftfullt återkopplat stegmotorsystem med motion control. Parametrar och positionsdata sparas i Flash ROM, eller skickas via RS485 från överordnad PC. Upp till 16 axlar kan anslutas till samma RS485-slinga och styras från PC eller PLC. För programutveckling i Windows-miljö finns DLL-fil för enkel implementation av protokollet. Mycket effektiva stand alone-lösningar kan åstadkommas utan överordnat styrsystem tack vare att hela 256 positioner kan förprogrammeras och aktiveras med digitala ingångar.
  • Driver med Motion Control
  • Closed Loop-system med encoder
  • Behöver ingen trimning av förstärkning
  • Positionstabell med 256 poster
  • Kort reaktionstid vid positionering
  • Hög positionsupplösning - 32000 steg per varv

Exakt stopp utan insvängning

Återkopplade stegmotorer hittar sin position utan insvängning
Återkopplade stegmotorer hittar sin position utan insvängning
Precis som en stegmotor utan återkoppling, följer Ezi-SERVO driverns stegpulser exakt och utan fördröjning. Ezi-SERVO stannar alltid exakt i position utan någon översläng eller insvängningstid. Det gör att Ezi-SERVO är det optimala drivsystemet när man behöver stabil och noggrann positionshållning. För korta snabba positioneringar ger Ezi-SERVO bättre prestanda än motsvarande konventionella AC servo eftersom målpositionen nås direkt utan insvängning

Ni slipper intrimning av förstärkningen!

Med Ezi-SERVO slipper ni intrimning av förstärkningen!
Med Ezi-SERVO slipper ni intrimning av förstärkningen!
Ezi-SERVO ALL är optimerad för applikationen och redo att tas i drift direkt vid leverans. För Ezi-SERVO ALL använder de bästa egenskaperna hos stegmotorn och ett återkopplat servosystem för att eliminera behovet av det tidsödande arbetet med att justera systemets förstärkning.

Absolut stilla i position

Ezi-SERVO står absolut stilla i position medan konventionellt AC servo alltid har viss rörelse
Den återkopplade stegmotorn står absolut stilla i position medan konventionellt AC servo alltid har viss rörelse
Konventionella AC servomotorer kör ofta förbi målpositionen och korrigerar med några snabba oscillerande rörelser i motsatt riktning. Detta fenomen blir tydligast i system med hög vilofriktion eller där den statiska friktionen i rörelse är hög i förhållande till den dynamiska. Lösningen är att minska förstärkningen, vilket ger en långsam och onoggrann positionering, eller att använda en återkopplad stegmotor "Ezi-SERVO". Eftersom Ezi-SERVO kombinerar stegmotorns höga prestanda kring målpositionen med konventionella AC servomotorns återkoppling, uppstår ingen oscillation kring målpositionen. Detta är speciellt värdefullt för rörelser som behöver högsta möjliga precision, t ex applikationer inom nano-teknologi, halvledartillverkning, visionsystem, rapid prototyping eller ink-jet.

Jämn och noggrann rörelse

Tack vare noggrann beräkning av positionen har Ezi-SERVO en mycket jämn gång
Tack vare noggrann beräkning av positionen har Ezi-SERVO en mycket jämn gång
Ezi-SERVO är ett avancerat servosystem med en högupplösande encoder (upp till 50 000 pulser per varv). Till skillnad från en stegmotordriver med mikrostep-funktion har Ezi-SERVO en kraftfull signalprocessor (DSP) som används för att göra omfattande filtreringar och beräkningar i realtid. Detta för att ge en överlägset jämn rörelse med minimalt momentrippel, positionsstörning och ljudnivå.

Återkopplade stegmotorer ger perfekt för positionering med kuggrem

Den återkopplade stegmotorn Ezi-SERVO ger stabil positionering med kuggrem
Den återkopplade stegmotorn Ezi-SERVO ger stabil positionering med kuggrem
Om vi tänker oss ett exempel med en kuggrem som omvandlar motorns rotation till linjär rörelse, blir Ezi-SERVOs fördelar tydliga. Med en drivhjulsdiameter på 80 mm, får vi ca 250 mm linjär rörelse per varv. För att positionera med den ganska måttliga noggrannheten 0,1 mm krävs det då att motoraxeln håller sig inom 1/2500 varv, dvs en vinkel på mindre än 0,15°. För att en AC servomotorn ska hålla sig inom det snäva intervallet krävs att förstärkningen ställs högt, vilket kan vara svårt eftersom en kuggremstransmission dels är ganska elastisk och dels har en egenfrekvens av samma storleksordning som drivsystemet. Ezi-SERVO däremot, har ingen förstärkning att ta hänsyn till. Den står helt stilla i sin målposition med fullt hållmoment och fungerar därför mycket bra tillsammans med linjärenheter med kuggrem.

Maximalt moment när det behövs mest

Maximalt moment när det behövs mest
Stegmotorn har maximalt moment när det behövs mest
Vridmomentet hos en konventionell AC servomotor är proportionellt mot positionsfelet. Hos Ezi-SERVO däremot, är momentet alltid som störst vid lägst varvtal – dvs nära målpositionen, där man har störst nytta av högt moment. Vridmomentet hos Ezi-SERVO har inget med positionsfelet att göra. Det påverkas bara av varvtalet

Datablad:

Ezi-SERVO Plus-R
Datablad: Ezi-SERVO Plus-R