Ezi-SERVO ALL

Ezi-SERVO ALL - Stegmotor med allt integrerat

Stegmotor med integrerad driver och encoder
Stegmotor med integrerad driver, motion controller och encoder
Stegmotor med integrerad driver och encoder i ett robust paket. En högupplöst encoder uppdaterar positionen var 25:e mikrosekund till drivern. En kraftfull signalprocessor (DSP) med specialdesignad mjukvara beräknar positionen med hög noggrannhet för att ge optimalt jämn gång utan översläng vid positionering. Dessutom har Ezi-SERVO ALL integrerad positionstabell. Ezi-SERVO ALL är ett komplett Motion Control-system som kan arbeta stand-alone eller i nätverk kopplat till PC eller PLC. Den integrerade drivern gör att man sparar värdefullt utrymme i elskåpet.
 • Återkopplad stegmotor:
  0,3 - 1,5Nm
 • Ezi-SERVO med allt integrerat
  Stegmotor+ Encoder + Driver + Motion controller + Nätverk
 • Integrerad positionstabell
 • Kort reaktionstid vid positionering
 • Closed Loop-system med integrerad encoder
 • Integrerad driver frigör värdefullt utrymme i elskåpet
 • Behöver ingen trimning av förstärkning
 • Hög positionsupplösning - 10000 eller 20000 steg per varv
Installations manual
Produkt-Order katalog

Fri från bekymmersam intrimning av förstärkning

Ezi-SERVO All driver transportband
Ezi-SERVO ger stabil gång utan behov av tidsödande justering av förstärkningsparametrar
Ezi-SERVO ALL är optimerad för applikationen och redo att tas i drift direkt vid leverans. För Ezi-SERVO ALL använder de bästa egenskaperna hos stegmotorn och ett återkopplat servosystem för att eliminera behovet av det tidsödande arbetet med att justera systemets förstärkning.

Absolut stilla i position

Ezi-SERVO ALL jämfört med konventionellt servo
Ezi-SERVO ALL står absolut stilla i position medan konventionellt AC servo alltid har viss rörelse
Konventionella AC servomotorer kör ofta förbi målpositionen och korrigerar med några snabba oscillerande rörelser i motsatt riktning. Detta fenomen blir tydligast i system med hög vilofriktion eller där den statiska friktionen i rörelse är hög i förhållande till den dynamiska. Lösningen är att minska förstärkningen, vilket ger en långsam och onoggrann positionering, eller att använda Ezi-SERVO. Eftersom Ezi-SERVO kombinerar stegmotorns höga prestanda kring målpositionen med konventionella AC servomotorns återkoppling, uppstår ingen oscillation kring målpositionen. Detta är speciellt värdefullt för rörelser som behöver högsta möjliga precision, t ex applikationer inom nano-teknologi, halvledartillverkning, visionsystem, rapid prototyping eller ink-jet.

Återkopplad stegmotor ger flera fördelar

Återkopplad stegmotor
Ezi-SERVO ALL kombinerar stegmotorns enkelhet med noggrannheten hos en återkopplad servomotor
Ezi-SERVO_ALL är ett innovativt, återkopplat stegmotorbaserat drivsystem för positionering och varvtalsreglering med mycket hög prestanda. En högupplösande encoder svarar för återkoppling av position och hastighet.

Exakt stopp utan insvängning

Bilden visar snabbt stopp hos Ezi-SERVO och insvängning hos konventionellt AC servo
Ezi-SERVO slösar ingen tid på att hitta positionen
Precis som en stegmotor utan återkoppling, följer Ezi-SERVO driverns stegpulser exakt och utan fördröjning. Ezi-SERVO stannar alltid exakt i position utan någon översläng eller insvängningstid. Det gör att Ezi-SERVO är det optimala drivsystemet när man behöver stabil och noggrann positionshållning. För korta snabba positioneringar ger Ezi-SERVO bättre prestanda än motsvarande konventionella AC servo eftersom målpositionen nås direkt utan insvängning.

Hög upplösning

Antalet steg per varv är programmerbart
Bara att välja en lämplig upplösning
Med Ezi-SERVO ALL är du inte låst till motorns fysiska antal steg per varv. Det kan lätt programmeras om av användaren till valfritt värde mellan 500 och 20000 steg.

Maximalt moment när det behövs mest

Diagram som visar varför Ezi-SERVO ger noggrannare positionering
Ezi-SERVO ALL ger max moment när det behövs mest
Vridmomentet hos en konventionell AC-servomotor är proportionellt mot positionsfelet. Hos Ezi-SERVO ALL däremot, är momentet alltid som störst vid lägst varvtal – dvs nära målpositionen, där man har störst nytta av högt moment. Vridmomentet hos Ezi-SERVO ALL har inget med positionsfelet att göra. Det påverkas bara av varvtalet.

Datablad:

Ezi-SERVO ALL
Datablad: Ezi-SERVO ALL