VS i II ... 18-200A

Preformance Line - VersiStart VS i II mjukstart 18-200A

Preformance Line mjukstart VersiStart VS i II 18-200A
Preformance Line - mjukstart VersiStart VS i II 18-200A
VersiStart VS i II är en intelligent mjukstartare från PETER electronic för att starta upp trefasmotorer i drifter där man vill ha ström- och momentbegränsad uppstart.
Det inbyggda intelligenta motorskyddat ser till att man klarar en tung start utan att motorskyddet löser ut.
 • 7,5-110kW , 200-440V(575V)
 • Ström- och momentbegränsad mjukstart, mjukstopp
 • Integrerat "bypass"-relä och motorskydd.
 • Kompakt design
 • Integrerat motorskydd
 • Mjukstart med reglering i två faser
 • Styrning med mikroprocessor
 • Skyddsklass IP20(upp till 100A), IP00(från 140A)
 • Begränsning av transformatorers startströmmar
Installations manual
Teknisk data

Användningsområden:

Transportanläggningar
Transportanläggningar
 • Pumpar
 • Fläktar
 • Kompressorer
 • Förpackningsmaskiner
 • Skjutdörrar, portar
 • Remdrifter
 • Transportanläggningar
 • Dörrdrifter för person- och godstransport
 • Begränsning av transformatorers startströmmar

FUNKTIONER:

Anslutningschema VSill18-200A
Anslutningschema till VS i ll...18-200A
 • 2 relä utgångar
 • Övervakning av accelerationstid
 • Inställbara parametrar:
 • - motorn märkström
 • - strömramp
 • - strömbegränsning
 • - ramptid för mjukstopp
 • - funktion för utgångsrelä
 • - motorns skyddsklass

OPTIONER:

 • Extern operatörspanel och interface (29000.25901)
 • Interface för extern operatörspanel (29000.25902)
 • DeviceNet modul (29000.25903)
 • Modbus modul (29000.25904)
 • Profibus modul (29000.25905)
 • Modul för pumptillämpningar (29000.25906)
 • Finger skydd (29000.25907)