Motorreaktor

Motorreaktor

Motorreaktor
Motorreaktorn skyddar omriktaren genom att kompenserar de höga kapacitiva laddströmmar.
Motorreaktorn är ett utgångsfilter som består av en spole(induktans) per motorfas, den skyddar omriktaren genom att kompensera för de höga kapacitiva laddströmmar som uppkommer då man använder långa skärmade motorkablar.
Motorreaktor rekommenderas till alla omriktardrifter med kabellängder över 25m.

Varför använda en motorreaktor?
 • Kompenserar hög kapacitans i långa skärmade motorkablar >25m
 • Reducerar strömrippel i motorn
 • Gör det möjligt att ha långa motorkablar i anläggningen
 • Reducerar stress på isolationen i motorlindningarna
 • Reducerar belastningen på omriktarens slutsteg och likriktare
 • Reducerar RFI-störningar på kringutrustning

EGENSKAPER:

 • För 3-fas matning
 • Upp till 528VAC
 • Märkström från 1....460A
 • Upp till 120Hz eller 200Hz
 • Högre frekvens på förfrågan

Utgångsfilter
Frekvensomriktare med utgångsfilter