VB400 [40-600A]

Likströmsbroms med stillestånd eller tidssberoende bromsning VersiBrake 40-600A

VersiBrake 40-600A likströmsbroms med stillestånd eller tidssberoende bromsning
VersiBrake 40-600A likströmsbroms med stillestånd eller tidssberoende bromsning
De elektroniska bromsarna typ VersiBrake(VB), ger slitagefri bromsning till 3-fasmotorer och asynkrona växelströmsmotorer. Bromsenheterna är till för att stoppa driften på ett säkert och tillförlitligt sätt. Beroende på vad användaren valt för stopp så stannar motorn på tid eller så bryter en integrerad stilleståndsdetektor bromsströmmen. En potentialfri reläkontakt indikerar om motorn inte stannat inom föreskriven tid.
- DC-bromsning med envägs likriktning
- För alla typer av asynkronmotorer
- Integrerad bromskontaktor (upp till 60A)
 • Stillestånds- eller tidssberoendebromsning
 • Bromstid 0.5 - 320s, 30min (option)
 • Utökat spänningsområde 200 - 690V (BC*)
Installations manual
Teknisk data
Kopplingsschema

EGENSKAPER

 • Stillestånds- eller tidssberoendebromsning
 • Bromsström justerbar 0...100%, strömstyrning
 • Bromstid 0.5 - 320s
 • 2:a bromstiden 0.5 - 40s
 • Temperaturövervakning på kylflänsen
 • Automatisk remanenstidsoptimering
 • Överströmsdetektion
 • Manuellbromsning kan väljas via plint
 • Integrerad bromskontaktor (upp till 60A)
 • Monteras enkelt i befintliga anläggningar eller för att säkerhetsanpassa din maskin

ANDVÄNDNING

 • Träbearbetningsmaskiner
 • Centrifuger
 • Sågverksmaskiner
 • Textilmaskiner
 • Transportanläggningar
 • Förpackningsmaskiner

Optioner till DC-broms

 • Broms med UL
 • Visning av bromsström (AC*)
 • Utökat spänningsområde 200 - 690V (BC*)
 • Lösa anslutningsplintar (C)
 • Temperaturmätning i motor (PC*)
 • Y/D - start kontroll (PC*)
 • Stilleståndsindikering via relä (PC*)
 • Anpassning av DC-broms 40A - 200A för DIN-sken montage