FASTECH

Tar stegmotorer till en helt ny nivå

FASTECH är ett innovativt teknikföretag från Sydkorea med mångårig erfarenhet av drivsystem och stegmotorer. I sin portfölj har FASTECH stegmotorer, linjärenheter, hålväxelmotorer, växellådor m.m. FASTECH är en mycket prisvärd lösning och ett fullvärdigt alternativ till pneumatik. Pneumatik tappar dels noggrannhet med tiden samt att man har bara 2 lägen. Med stegmotorer från FASTECH:
  • Exakt positionering
  • Inga reglerparametrar
  • Stegmotorn håller sin position även i en skakig miljö
  • Reducerar kostnader
  • Motion-lösningar upp till 16 axlar

Återkopplad stegmotor

FASTECH:s stegmotorer finns både som open-loop och closed-loop. Den återkopplade stegmotorn återvänder alltid till sin målposition även vid yttrepåverkan. Ezi-STEP, stegmotorn utan återkoppling, beräknar teoretiskt det moment som behövs för sin förflyttning och när man stegar ur larmars man det överordnade styrsystemet och maskinen stannar.