Frekvensomriktare

Anpassa elmotorns arbete och effektuttag efter behovet

frekvensomriktare varvtalsstyrning
Frekvensomriktare ger en effektivare drift och varvtalsstyrning av elmotorer
Med frekvensomriktare kan man varvtalsreglera en elmotor. Genom att varvtalsreglera motorn anpassar man hastigheten efter det önskade behovet. Istället för att låta motorn drivas på högsta hastighet och bromsa motorn mekaniskt kan man spara både energi och pengar genom att installera en frekvensomriktare.
 • Energibesparing
 • Ekonomiska vinster

När väljer man en frekvensomriktare?

Så fort man vill kunna reglera hastigheten på en elmotor behövs en frekvensomriktare. Ansluter man en frekvensomriktare direkt till nätet så kommer motorn att snurra med knappt 1500 rpm. Det kan innebära stora energiförluster och vi bara önskar en fläkt som snurrar med 500 rpm. Utan frekvensomriktare så måste fläkten bromsas på något sätt vilket resulterar i väldiga värmeföruster och energiförluster
 • Frekvensomriktare för att varvtalsreglera elmotorer
 • Minska värme- och energiförlusterna

Frekvensomriktare för just ert driftsätt

Våra frekvensomriktare är enkla att ta idrift. Med utförliga manualer konfigureras frekvensomriktaren för att passa just er anläggning eller maskin. Våra frekvensomriktare har flera olika förprogrammerade driftsätt att välja mellan.
 • Lyfttillämpningar
 • Pump och fläktdrift
 • Textilmaskiner

Olika applikationer med frekvensomriktare

Frekvensomriktare är en flexibel lösning för en effektiv styrning av elmotorer. Våra kunder finns i en mängd olika sorters branscher, både slutkunder och anläggnings- eller maskinbyggare.
 • Förpackningsmaskiner, robotteknik, pallettering och positionering
 • Blandare, ventilation och VVS
 • Styrning av servomotorer
 • Stenkrossar, rullmaskiner och transportband

Säkerhet integrerat i frekvensomriktaren

Säkerhet är mycket viktigt för både maskinens operatör och maskinen själv. I flera av våra frekvensomriktare är Safe Torque Off, STO, standard. STO är den mest vanliga säkerhetsfunktionen i ett drivsystem. En frekvensomriktare där STO bryts garanterar att inget mer moment genereras ut på motoraxeln.
 • Safe Torque Off, STO
 • Låg STO-ingång garanterar inget moment på motoraxeln
 • Det behövs inga andra säkerhetsreläer eller extra hårdvara, allt är integrerat

Frekvensomriktare kommunicerar via fältbuss

Maskiner och anläggningar blir allt mer komplexa med större krav på elektroniken och hårdvaran. Allt oftare vill man styra frekvensomriktarna från ett överordnat styrsystem. Detta löser vi med integrerade gränssnitt för följande fältbussar:
 • EtherCat, Beckhoff
 • Profibus, Siemens
 • Profinet, Siemens
 • CANopen

TOSHIBA översikt:

TOSHIBA översikt
TOSHIBA översikt

Produktöversikt TOSHIBA

Produktöversikt TOSHIBA frekvensomriktare
Produktöversikt TOSHIBA frekvensomriktare